Quang Khai's Recent Activity

  1. Quang Khai đã đăng chủ đề mới.

    Bàn về âm Pajero Itarik

    Kết quả quan sát qua camera trong tháng 11 dương lịch, mình nhận thấy một điều hơi thất vọn về âm thanh Pajero Itarik. Chim vẫn ở ổn...

    Diễn đàn: Âm thanh cho nhà yến

    15/11/18 lúc 11:45